MEB’DEN GARİP(!) YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile 06.10.2015 tarih ve 29494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin 6., 24. ve 26. Maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 
Türk Eğitim Sen olarak, yapılan yönetmelik değişikliğinde hukuka aykırı olan ve eğitim kurumu yöneticilerinin mağduriyetine sebebiyet verecek düzenlemelerin iptali istemiyle Danıştay nezdinde tarafımızca dava açılacaktır. 


İlgili Yönetmelik Değişikliği İçin Tıklayınız.