MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ, SALİHLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ VE ŞUBE MÜDÜRÜ’NE SORUŞTURMA İZNİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde Poyrazdamları İlköğretim Okulu’nda müdür olarak görev yapmakta iken görev süresi uzatılmayan üyemiz Yüksel KARADEMİR tarafından açılan davada, Manisa İdare Mahkemesi tarafından verilen  iptal kararına rağmen, görev süresinin uzatılmaması ve dolayısıyla İdare Mahkemesinin kararlarına karşın mahkeme kararlarını uygulamayan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep DERNEKBAŞ, Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa DİLEK  ve Salihli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih ÇELEBİ  hakkında görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla yapılan  suç duyurularında, soruşturma izni verilmemesi üzerine, Manisa Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz edilmiş ve Manisa Bölge İdare Mahkemesi’nin 2015/196 E., 2015/199 K. sayılı ve 23.12.2015 tarihli kararı ve Manisa Bölge İdare Mahkemesi’nin 2015/162 E., 2015/180 K. sayılı ve 01.12.2015 tarihli kararlarında; yapılan değerlendirmelerde tarafsız  davranılmadığı iddiası ile  Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler ile objektif değerlendirme ilkelerine uygun olup olmadığının belirlenmesinin Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirdiği,  kamu görevlileri ile isnat edilen eylem arasında illiyet bağının varlığı ve hazırlık soruşturması açılmasına gerektirecek yeterli kanıt bulunduğu gerekçesiyle ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesine karar verilmiştir.  


İlgili Bölge İdare Mahkemesi Kararı için tıklayınız