YARGI KARARI ALAN YÖNETİCİLER İÇİN MEB’İN YENİ GÖRÜŞÜ

MEB Hukuk Müşavirliğinin 11.01.2016tarihli görüş yazısında;  idari yargı yerlerince verilen iptal kararlarının, iptal edilen işleme bağlı olarak tesis edilen diğer işlemlerin yapıldıkları tarihten geçerli olarak ortadan kaldırılması, iptal edilen idari işlemin tesisinden önceki hukuki durumun devamının sağlanması gerektiği, idarenin fiili ve hukuki imkansızlık halleri dışında iptal edilen işlem nedeniyle oluşan hukuka aykırılığı gidermek için işlem veya işlemler tesis etmek zorunda olduğu, somut olayda “müdür” görevi mevcut olduğundan ve idare tarafından müdür görevlendirmeleri de yapıldığından herhangi bir hukuki ve fiili imkansızlıktan söz edilemeyeceği, iptal edilen hukuki işlem hukuka uygun yapılmış olsa idi kişilerin statüsü ne olacak idiyse aynı sonucu doğuracak işlemin tesis edilmesinin hukuka uygun olacağı, yargı kararlarının gerekçeleri de dikkate alınarak aynen ve gecikmeksizin uygulanma gerekliliği ifade edilmiştir.

Dolayısıyla, Müdür olarak görev yapmakta iken Müdürlük görev süresinin uzatılması için yapılan değerlendirme sonucunda başarısız sayılma işleminin ve bu sebeple Müdür olarak görev yaptığı okulda görev süresinin uzatılmaması işleminin iptali talebiyle dava açarak, yürütmeyi durdurma/iptal kararı alanların, Hukuk Müşavirliği görüş yazısı dikkate alınarak, yargı kararı gereği müdürlük görevine başlatılmaları gerekmektedir.

MEB Hukuk Müşavirliğinin görüş yazısı doğrultusunda başvuru yapmak isteyenler için; Türk Eğitim-Sen olarak başvuru dilekçesi hazırlanmıştır.

 

11.01.2016 Tarihli Görüş Yazısı için tıklayınız

MEB Hukuk Müşavirliğinin Görüş Yazısı Doğrultusunda Göreve Dönme Talepli Başvuru Dilekçesi için tıklayınız