TAŞIMALI EĞİTİMDE YAŞANAN SORUNLAR MEB’E İLETİLDİ

“Taşımalı Eğitim” kapsamında olan ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim  kurumlarında yaşanan sorunlar ile ilgili sendikamıza çok sayıda şikayet ulaşmaktadır. 23/09/2014 tarihli ve 4145909 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi gereği ilkokul öğrencileri dışında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilere yetiştirme kursları düzenlenmektedir. “Taşımalı Eğitim” kapsamında olan ortaokullardaki öğrenciler kursa kalırken ilkokul öğrencileri bekletilmekte ve bu bekleme sürecinde de öğretmenler görevlendirilmektedir.
Bununla birlikte Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği’nin müdür ve nöbetçi öğretmenlerin sorumluluklarını düzenleyen 13. Maddesinde öğretmenlerimize mesleğin görev tanımına çok uzak, icrası fiilen imkansız görevler verilmektedir. 
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve  İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 44.maddesi ‘Nöbet görevi ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer’ şeklinde düzenlemesine rağmen ‘taşımalı eğitim ‘ kapsamındaki okullarda görevin doğası gereği daha erken göreve başlama ve geç saatlere kadar çalışma yapılması, yetiştirme kursları dolayısıyla da ilkokul öğrencilerinin bekletilip,  öğretmenlerin görevlendirilerek fazla çalışmanın ücretlere yansımaması söz konusudur. 
Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına yazı yazarak öğretmenlerimizin asli görevleri ile meşgul olmaları gerekirken bu tür görevlendirmelerle gereksiz iş yükü altında ezilmelerine yol açan uygulamalara yer vermeyecek şekilde mevzuatın yeniden düzenlenmesi talep ettik.


İlgili yazımız için tıklayınız