DESTEKLEME KURSLARINDA GÖREV YAPAN DESTEK HİZMETLERİ PERSONELİNE DE ÜCRET ÖDENMELİDİR

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, 23/09/2014 tarihli ve 4145909 sayılı kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesini yayınlamıştır.

Yönerge’nin “Kurs giderleri” başlıklı 20.maddesinin 1.fıkrasında; Kursta görevli yönetici ve öğretmenlerin ücretlerinden bahsedilirken, destek hizmetlerini yürüten personele ödenen ücretler yer almamıştır. Bu suretle; yeni Yönerge ile destek hizmetlerini yürüten personele ücret ödenmesine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan bu uygulama  ise vicdani olarak kabul edilemeyeceği gibi hukuken de kabul edilebilir değildir. Anayasamız tarafından “Ücrette adalet sağlanması” ve “Zorla çalıştırma yasağı” başlıklı maddeler ile angarya yasaklanmıştır. Ancak mevcut durum açıkça angarya niteliği taşımaktadır.  “Angarya yasaktır” hükmü gereği bu kapsamda görevlendirilen destek hizmetleri personeline de mesai ücreti verilmelidir.

Bilindiği üzere Sendikamız tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin; 20.maddenin 2.fıkrasında “yardımcı personel hizmet alımı giderleri” ile ilgili hususun bulunmamasına ilişkin eksik düzenlemenin iptali talebi ile Danıştay 8. Dairesi’nin 2014/10977-E sayılı dosyası ile dava açılmış olup halen derdest durumdadır. 

Konunun takipçisi olan Sendikamız, açılan davanın ardından Destek hizmetlerini yürüten personellerin mağdur durumuna düşmemesi ve angaryaya maruz kalmaması için  Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı yazarak bu konuda ilgili Yönerge’de değişiklik yapılarak Destek hizmetlerini yürüten personele ücret ödenmesi hususunda talepte bulunmuştur.

İlgili yazımız için tıklayınız