İSKİLİP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR VEKİLİNE SORUŞTURMA İZNİ!

İskilip Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 29.09.2015 tarih ve 9 karar numaralı yazısıyla,  İskilip İlçesi Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Selvi hakkında, “görev süresi uzatılacak bazı okul müdürlerinin performans değerlendirmelerinde eşit ve objektif olmayan değerlendirmelerde bulunduğu, okul müdürlerine keyfi davranılarak puanlama yapıldığı, özellikle Türk Eğitim-Sen üyesi okul müdürlerine düşük verilerek başarısız bulunmalarına neden olunduğu” iddiaları doğrultusunda hazırlanan ön inceleme dosyasının değerlendirilmesi neticesinde, iddiaların sübuta erdiği anlaşılmış ve Mustafa Selvi hakkında soruşturma izni verilerek kararın Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal ettirilmesine karar verilmiştir.
Soruşturma izni verilmesine ilişkin karar için tıklayınız