UAESEB 10. TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI KIRGIZİSTAN’DA YAPILDI

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’nin ( UAESEB) 10. Temsilciler Kurulu İstişare Toplantısı 16-22 Eylül 2015 tarihleri arasında Kırgızistan’da yapıldı.

Toplantıda; Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcıları,  ev sahibi Kırgızistan Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı ve yöneticileri, Kazakistan Eğitim ve Bilim Sendikası Genel Başkanı ve Yöneticileri, Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar İtitfakı yöneticileri, Makedonya Ufuk Derneği yöneticileri hazır bulundu.

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği 10. Temsilciler Kurulu İstişare Toplantısı için Kırgızistan’da bulunan üye kuruluşların temsilcileri; Oş Devlet Üniversitesi Rektörlüğü’nü, İlahiyat Fakültesi ve Tıp Fakültesini, bir yetiştirme yurdunu,  Celalabad Devlet Üniversitesi Rektörülüğü ve birimlerini, Bala Bahçesi Anaokulu’nu ziyaret ederek,  Kırgızistan’ın eğitim sistemi ve eğitim ortamlarını yerinde görüp, yetkililerden bilgiler aldılar.

Bütün katılımcılar tarafından, UAESEB’in üye ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşlik duygularının gelişmesine katkı sağladığı belirtilmiştir.

UAESEB’in kuruluşunun 10. Yılı olması toplantıya ayrı bir sevinç ve gurur katmıştır. Üye kuruluşların temsilcileri tarafından UAESEB’in kurulmasında ve  on yıldır faaliyetlerinin devam etmesinde emeği geçenlere teşekkür edilmiştir.

Temsilciler Kurulu İstişare Toplantısı sonunda aşağıdaki sonuç bildirgesi imzalanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

 

SONUÇ BİLDİRGESİ

 

ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM SENDİKALARI BİRLİĞİ 10. TEMSİLCİLER KURULU İSTİŞARE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

16-22 Eylül 2015 / Kırgızistan

UAESEB, Türkiye'de kurulan ilk Uluslararası Eğitim Sendikaları Birliği’dir. Katılımcılar tarafından Birliğin, üye ülkelerin dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlenmesine katkı sağladığı vurgulanmıştır. UAESEB üye kuruluşlar arasında ekonomik ve sosyal alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine, birlik üyesi kuruluşların karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşmalarına imkân sağlamaktadır.

Birlik yıldan yıla büyüyor. Bugün itibarıyla UAESEB'e üye olan ülkeler Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Makedonya, Kosova, KKTC ve Irak’tır.

UAESEB'e üye kuruluşların sayısı ve etkinliğinin arttırılarak daha güçlü bir kuruluş haline gelmesi için çalışmalar kesintisiz devam edecektir.

Birlik; üye kuruluşlar ile beraber eğitim çalışanlarının hayat standartlarını, gelirlerini yükseltmek, haklarını korumak ve sosyal sorunlarını çözerek toplumda onların statüsünü artırmak amacıyla çalışmalar yapmayı kendine gaye edinmiştir

UAESEB toplantısı, eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm bulmak ve etkin bir şekilde uygulanması için sendikal faaliyetleri güçlendirmeye yönelik katılımcı ülkelerin çalışmalarını destekler.

UAESEB toplantısı; modern bilgi ortami sayesinde, üye kuruluşlara uluslararası alanda faaliyetleri için yeni fırsatlar ve imkânlar sunmaktadır.

ALINAN KARARLAR ŞUNLARDIR:

1. Türk Dünyasının herhangi bir bölgesinde yaşanan acılar, bütün Türk devlet ve topluluklarında aynı derecede üzüntüye neden olmaktadır. Üye kuruluşlar olarak son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına, vatandaşlarının huzur ve güvenine kast ederek artan pkk saldırılarını lanetliyoruz. Terörün, bir insanlık suçu olduğuna inanıyor ve tüm dünyada kim tarafından ve kime karşı yapılırsa yapılsın terörün her türlüsünü nefretle ve şiddetle kınıyoruz.

2.Üye Kuruluşlar arasında işbirliğinin daha verimli olması için öncelikler belirlenerek, uzun vadeli bir program ile ilgili çalışma yapılmasına,

3.UAESEB’e Türk dilli ülkeleri üye yapmak için çalışmalara öncelik verilmesine yeni girişimlerde bulunulmasına,

4.Eğitim ile ilgili uluslararası diğer kuruluşlar ile işbirliği yapılmasına yönelik çalışmaların başlatılmasına,

5. Birliğe üye sendika ve sivil toplum örgütleri arasında ikili işbirliğini geliştirmeye,

6.Uluslararası düzeyde sendikal kadroların kişisel gelişimi ve sendikal tecrübelerin paylaşılmasına imkân sağlayacak eğitim faaliyetleri düzenleyerek, uluslararası deneyimlerin aktarılması için imkânlar hazırlanmasına,

7. Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’nin 11. Temsilciler Kurulu İstişare Toplantısı’nın Azerbaycan’da yapılmasına,

 karar verilmiştir.

 

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı                                  

   Uluslararası Avrasya Eğitim                                       ___________________

Sendikaları Birliği Genel Başkanı                                       İsmail Koncuk

 

 

Kırgızistan İlim ve Eğitim Çalışanları                           ___________________

            Sendikası Genel Başkanı                                       Asılbek Toktogulov

 

Azerbaycan Eğitim Çalışanları

 Bağımsız Sendikalar İttifakı                                         ___________________

       Başkan Yardımcısı                                                           Mirza Jafarzade

 

Kazakistan İlim ve Eğitim Çalışanları                           ___________________

      Sendikası Genel Başkanı                                            Maira Amantayeva                  

 

Makedonya Ufuk Derneği                                             ___________________

   Kurucu Genel Başkanı                                                         Enes İbrahim