KPSS, ÖABT SOSYAL BİLGİLER SORULARINA AÇILAN DAVA SONUÇLANDI

Bilindiği üzere 2015 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı ÖSYM tarafından 12 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sınava katılan adaylar tarafından Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Alan soruları soru kitapçığında 1, 12, 31 ve 35. soruların hatalı olduğu tespit edilerek Sendikamıza mağduriyetlerin giderilmesi için başvuruda bulunulmuş ve 2015 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Alan sorularından hatalı olduğu tespit edilen 1, 12, 31 ve 35. soruların iptali istemiyle dava açılmıştır. 
Ankara 13. İdare Mahkemesinin 2015/2113 E., 2015/1220 K. sayılı ve 10.09.2015 tarihli kararında; 2015 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavındaki 1. Soru bakımından konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına, diğer sorular bakımından davanın reddine karar verilmiştir.  

İlgili Karar İçin Tıklayınız