DUYURUSUZ, MÜLAKATLA YURT MÜDÜRÜ ATAMALARININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK

Bilindiği üzere, duyuru yapılmadan mülakatla yurt müdürü ataması uygulanmasına son verilmesi ve bu kapsamda yapılan yurt müdürü atamalarının iptal edilmesi hususunda   Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunmuştuk. Ancak, yapmış olduğumuz başvuru 15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 22. Maddesiyle 638 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 13. Maddenin birinci ve üçüncü fıkraları gerekçe gösterilerek  reddedilmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak,  25.06.2015 tarih ve 814 sayılı dilekçe ile yapmış olduğumuz  başvurunun reddine ilişkin 03.07.2015 tarih ve 903.99 sayılı işlemin ve duyuruya açılmadan yapılan tüm yurt müdürü atamalarının  yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali ile başvurumuzun reddine ilişkin işlemin gerekçesi olan 15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6639 sayılı Kanunun 22. Maddesiyle 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 13. Maddesinin 3. Fıkrasında “atamaya ilişkin somut kriterlere ve duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin” Anayasaya aykırı olması nedeniyle somut norm denetimi yapılmak üzere dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebiyle dava açmış bulunmaktayız.

 

İlgili dava dilekçesi için tıklayınız