MEB İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU YAYIMLADI

Milli Eğitim Bakanlığı Taşra teşkilatında eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışı diğer hizmet sınıflarında görev yapan personelin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzu yayımlandı.
2- Başvuru Esasları
2.1. İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 33 üncü maddesi kapsamında gerçekleştirilecektir.
2.2. Başvurular 29 Haziran/6 Temmuz 2015 tarihleri arasında saat 17:00'ye kadar elektronik ortamda alınacaktır.
2.3. 30 Haziran tarihi itibarıyla Bakanlık teşkilatı kadrolarında görev yapanlardan, bulundukları ilde en az 5 yıl süreyle kesintisiz görev yapanlar iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
2.4. 5 yıllık hizmet süresinin hesabında personelin halen kadrosunun bulunduğu ilde göreve başlama tarihi esas alınacaktır.
2.5. Hizmet süresinin hesabında anılan yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (h) bendinde ki "Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde hesaplanan süreler" hükmü uygulanacaktır. (Askerlik hizmetinin borçlanılıp borçlanmadığı dikkate alınmayacaktır.)
2.6. Askerlik hizmeti hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler iller arası yer değiştirmeye esas beş yıllık sürenin hesabında değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.7. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
2.8. Bu kılavuzda yer alan hususların uygulanmasına yönelik açıklamalar, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır. duyurular, hak kaybına uğramamaları bakımından başvuru sahipleri tarafından takip edilecektir.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
İKGM.MEB.GOV.TR|EKLEYEN: İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ