AYLIKSIZ İZİNDE GEÇİRİLEN SÜRELERİN TAMAMINA HİZMET PUANI VERİLMELİ

Bilindiği üzere, 17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak süreler” başlıklı 41. Maddesinin 1. Fıkrasının b Bendi; “ 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde kapsamında devlet memuru statüsünde geçirilen süreler, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirilen süreler, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen bu süreleri, askerlikte geçirilen hizmet sürelerinin tamamı ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere özel öğretim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir. ” şeklinde düzenlenmiştir.
Ancak, uygulamada 4688 sayılı kanun kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen bu süreleri için uygulanacak hizmet puanının hesabında yönetmelik yayın tarihinden önce aylıksız izne ayrılan dönemler için bu puanın verilmesinde farklı uygulamalar olduğu yönünde genel merkezimize şikayetler ulaşmaktadır. 
Türk Eğitim Sen olarak, Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda  4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen tüm sürelerinin görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı verilerek  değerlendirilmesi ve farklı uygulamalara meydan verilmemesi için İllerin uyarılması hususunda talepte bulunduk.


İlgili yazımız için tıklayınız