ARTIRIMLI HİZMET PUANI GEÇMİŞE DÖNÜK OLARAK DA UYGULANSIN

Bilindiği üzere, 17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet puanları" başlıklı 40. Maddesinin 6. Fıkrası; " Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için % 25, ikinci yıl için % 50, üçüncü ve sonraki yıllar için % 100 arttırılarak belirlenir" şeklinde düzenlenmiştir.
Türk Eğitim Sen olarak, Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında gerekli açıklamanın yapılarak oluşan ve oluşabilecek muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi hususunda talepte bulunduk.

İlgili yazımız için tıklayanız