GENEL BAŞKAN, 3 YIL KESİNTİSİZ SİGORTA SORUNUNU BAŞBAKAN’A İLETTİ

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türkiye – Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi üyeleriyle Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.
Ziyarette, ülke gündemine ilişkin konular masaya yatırılırken, Genel Başkanımız İsmail Koncuk Devlet Memurlarının Yer Değiştirmesi Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmelikte, değiştirilmesini istediğimiz konuları içeren metni Başbakan’a sundu.  Metinde,  özellikle, eşi özel sektörde çalışan kamu görevlilerinin eş durumu nedeniyle nakil taleplerinde ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik öneriler yer aldı. Hatırlanacağı gibi,  daha önce Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan hüküm çıkarılan Çerçeve Yönetmelikle geriye götürülmüş ve 3 yıl kesintisiz sigorta şartı getirilerek bu memurlarımızın taleplerinin karşılanması zorlaştırılmıştı.  
Genel Başkan Başbakan'a talep metnini iletirken,  bu mağduriyetin giderilmesinin son derece faydalı olacağını da söyledi.
Genel Başkan İsmail Koncuk'un, Başbakan’a yazılı olarak ilettiği talep metni aşağıdaki hükümleri içermektedir.
DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE  DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKLİ OLAN MADDELER
 1-  Memurun özel sektörde çalışan eşi nedeniyle eş durumu tayin talebinde, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesinin “d” bendindeki  “3 yıl kesintisiz sigortalı olma” şartının kaldırılması,
 2-   Eş durumu tayinleri için daha önce Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan, “özel sektörde çalışan eşin,  son iki yılda kesintili olarak toplam 360 gün sigorta primi ödemiş olması” hükmüne uygun yeni bir düzenleme yapılarak mağduriyetlerin giderilmesi,  
 3-   Çerçeve yönetmeliğin 14. maddesinin “b” bendinde yer alan, eşlerin “ihtiyaç duyulan yerde” bir araya getirilmesi hükmü yerine, “tayin istenilen yerde” bir araya getirilmelerinin sağlanması.
 
İsmail KONCUK
GENEL BAŞKAN