3 YIL KESİNTİSİZ ZULMÜ DERHAL KALDIRILMALIDIR!

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, seçim öncesinde, eş durumu nedeniyle yer değiştirme taleplerinde yer alan 3 yıl sigortalılık şartının kaldırılacağı yönündeki sözünü hatırlattı. “Memurların aile birliğinin sağlanmasını bekliyoruz” dedi. Genel Başkan İsmail Koncuk, Çerçeve Yönetmelikteki 3 yıl sigortalılık şartı ile ilgili olarak şunları söyledi;

“Bilindiği üzere 16 Ağustos 2014 günü Resmi Gazetede yayınlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile memurların eş durumu nedeniyle tayin taleplerinde, sigortalı çalışan eşler için yeni bir düzenleme getirilmişti.

Yönetmeliğin 4. maddesinde 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin 14. maddesi ile memurlara sigortalı çalışan eşler için eş özrüne bağlı yer değiştirme hakkı tanınmış, sigortalı çalışan eşler için de aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme hakkının verilmesi sağlanmıştı.

Ancak ilgili yönetmelikte belirtilen “Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir” hükmüne uygun sigortalı eşlerin bulunması neredeyse imkânsızdır. Özel sektörün niteliği gereği aynı yerde 3 yıl kesintisiz olarak sigorta yatırılan özel sektör çalışanı, yok denecek kadar azdır.  Sonuç olarak kâğıt üzerinde verilmiş olan bu hakkın pratikte uygulanması oldukça zordur.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen olarak, gerek Çerçeve Yönetmelikteki gerekse Milli Eğitim Bakanlığı’nın Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 36. maddesinin “ç” bendindeki  “kesintisiz 3 yıl sigortalı olarak çalışma” hükmünün değiştirilmesi gerektiğini her fırsatta dile getirdik; açtığımız davalarla bu hükmün iptal edilmesini istedik.  İlgili yönetmelikteki hükmün son iki yılda 360 gün olarak değiştirilmesi kesintisiz ibaresinin ve “Tayin istenilen yerde” kaldırılmasının yerinde olacağını ve yaşanan mağduriyetlerin giderileceğini ifade ettik.

Hal böyle iken, Başbakan Ahmet Davutoğlu, seçim meydanlarında Çerçeve Yönetmelikteki “kesintisiz 3 yıl sigortalı olarak çalışmış olma” şartının kaldırılacağını beyan etti.

Bunun üzerine Devlet Personel Başkanlığı bir çalışma yaparak Başbakanlık Müsteşarlığına gönderdi. Ancak, değişiklik içeren metin Başbakanlık Müsteşarlığında bekletilmektedir.

Okulların kapandığı, yaz döneminin başladığı ve memurların yer değişikliği taleplerinin değerlendirilmeye alındığı bugünlerde aile birliğinin korunması adına yapılacak bu değişiklik hayati derecede önem teşkil etmektedir.

Devlette devamlılık esası ile hareket etmesi gereken yetkililerin neyi beklediklerini açıkçası anlamakta güçlük çekmekteyiz. Millet olarak yıllardır seçim meydanlarında verdiği sözleri seçim sonrasında unutan siyasetçilerden çok çektik, aldatıldık, kandırıldık.

Eşleri, çocukları, anne ve babaları ile kucaklaşmayı ümit eden memurlarımızın hayalleri ile oynanmamalı, verilen sözler seçim meydanlarından alınıp uygulamaya geçirilmelidir. Milyonlarca memur meydanlarda verilen bu sözün hayata geçirilmesini beklemektedir.”

 

İsmail Koncuk

Genel Başkan