HUKUK ZAFERİMİZ BASINDA GENİŞ YER BULDU.

Bilindiği gibi Türk Eğitim-Sen’in açtığı dava üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Yönetici Atama Yönetmeliği’nin bazı hükümleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bununla birlikte sayıları 8 binin üzerinde olan okul müdürü ve on binlerce müdür yardımcısı ile müdür baş yardımcısı eski görevlerine tekrar dönebilecek. 
Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü de bir yazı yayınlayarak,  müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmelerinin yönetmelikte yargı kararı doğrultusunda yapılacak değişikliğin yürürlüğe konulmasından sonra yapılacağını, o zamana kadar bu kapsamda herhangi bir görevlendirme yapılmayacağını; değerlendireceği okul müdürü ile en az altı ay süreyle çalışmamış durumda olan ilçe millî eğitim müdürü, eğitim kurumundan sorumlu şube müdürü ve insan kaynaklarından sorumlu şube müdürlerinin de değerlendirme dışı tutulmasının sağlanacağını bildirmiştir. 
Ayrıca Türk Eğitim-Sen olarak okul müdürü değerlendirmelerinin ertelenmesini de Milli Eğitim Bakanlığı’ndan istedik. Bu konuda da olumlu bir gelişme olmasını bekliyoruz. Şayet aynı anlayışla subjektif değerlendirme yapılırsa, benzeri sorunları tekrar yaşarız. Artık bu sıkıntıları yaşamak istemiyoruz.
Türk Eğitim-Sen büyük bir hukuk zaferine imza atmıştır. Sendikamız gelişmeleri yakından takip edecek ve yargı kararlarına uyulması için her türlü girişimde bulunacaktır. Yargının verdiği bu karar, bundan sonra yandaş kayırma, koltukları emir erlerine tahsis etme, kişiye özel değerlendirme yapma döneminin de sona erdiğini göstermektedir. Öte yandan sendikamızın hukuk zaferi basında geniş yer bulmuştur.