TÜRK MİLLETİ KADERİNİ OYLUYOR !

Bilindiği gibi Türk milleti 7 Haziran 2015 tarihinde önemli bir demokrasi faaliyetini gerçekleştirmek için sandık başına gidecektir.
Şüphesiz ki yaşanan her genel seçim demokrasimiz için, milletimizin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel hayatı için daima önemli olmuştur. 
7 Haziran Genel Seçimini daha da önemli kılan, içinde bulunduğumuz siyasi sosyal şartların, doğrudan Milli Bekamızı ve siyasal-sosyal rejimimizi tehdit eden ciddi riskleri yüksek seviyede bünyesinde taşıyor olmasıdır.
Bugün Türk milletinin devletiyle vatanıyla hür ve bağımsız olarak yaşamasının önünde ciddi engeller vardır.
Milli ve Üniter devlet yapımız, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve kardeşliği iç ve dış olumsuz gelişmelerin tehdidi altındadır.
Ülkemizin ve milletimizin doğrudan bekasından sorumlu kurumlar, birimler ve görevliler derin bir gaflet ve delalet içinde, olup bitenler karşısında ya susmuş ya da sindirilmiş durumdadır.
Bölücülük ve ihanet en üst seviyede kabul görmekte,  meydan okumakta ve son darbeyi vurmak için fırsat kollamaktadır.
Bugün, insanlarımızın temel milli ve insani hakları pervasızca ayaklar altında çiğnenmekte, devletin temelini oluşturan adalet duygusu sürekli olarak zedelenmekte, hukukun üstünlüğü ilkesi yerle bir edilmektedir.
Bu kaos ortamında ülkemiz hızla bir “tek Adam” diktatörlüğüne doğru yol almaktadır.
Bugün, Türk milleti tarafından benimsenmiş ve özümsenmiş olan hür parlamenter demokratik sistemimiz mevcut anayasamız çiğnenerek fiilen devre dışı bırakılmakta, bunun yerine “ne olduğu belli olmayan”  adına “alaturka başkanlık sistemi” denilen ve esas amacı “tek Adam Diktatörlüğü” olan garabet bir sistemle değiştirilmek istenmektedir.
Bugün, Türk milleti gelir dağılımı adaletsizliğinin dayanılmaz baskı ve basıncı altında ekonomik alanda adeta “diz çöktürülerek, baş eğdirilerek” esaret altına alınmış, siyasi iradesine ipotek konulmuştur.
Bugün, çıkarılan yasalarla özgür basın susturulmuştur. Ciddi seviyede hırsızlık ve yolsuzluk suçlamalarına muhatap olan İktidar sahipleri bir taraftan ele geçirdikleri medya imkânlarını kullanarak, her fırsatta insanlarımız üzerinde algı operasyonları düzenlemekte,  diğer taraftan kontrollerindeki devlet imkânlarını kullanarak siyasi rakiplerine üstünlük sağlamaktadırlar.
Ayrıca anayasa ve yasalara göre tarafsız olması gereken Mevcut Cumhurbaşkanı doğrudan seçimi etkileyecek şekilde anayasaya, kanunlara ve devlet geleneklerine aykırı olarak aktif siyasi mücadelenin içine girmiştir.
Bütün bunların doğal sonucu olarak seçim mücadelesinin yapıldığı siyasi sosyal ortam artık adaletsizdir, kirlidir, güvensizdir ve anti demokratiktir.
Bu şartlar altında yapılacak olan Genel Seçim her şeye rağmen milletimiz için tek meşru demokratik kurtuluş yoludur. Bu fırsat ve imkân en iyi şekilde değerlendirilmelidir.
Bizler Türk Dayanışma Konseyi olarak;
1-Bu seçimde, Türk milletinin devletiyle vatanıyla hür ve bağımsız olarak kıyamete kadar yaşatılmasını siyasette var olmanın temel gayesi ve gereği olarak gören, Milli Mücadeleyle Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyetimizin temel felsefesini ve anayasamızın değiştirilmesi bile teklif edilemez başlangıç maddelerini her şart altında korumayı ve kollamayı amaçlayan   siyasi anlayışın desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.
2-Bu seçimde, hür parlamenter demokratik rejimi güçlendirerek yaşatmayı amaçlayan, kişisel ego tatminini hedefleyen başkanlık sistemini kabul etmeyen, anayasamızdan “Türklük”  adını ve kavramını çıkarmaya çalışanlara karşı yüksek seviyeli mücadele etme kararlılığına ve cesaretine sahip olan siyasi anlayışın desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.
3-Bu seçimde, bölücülerle müzakere yapılarak gerçekleştirilmeye çalışılan ”sözde çözüm, özde çözülme projesini”  yırtıp tarihin çöplüğüne atmayı amaçlayan siyasi anlayışın desteklenmesini gerekli görüyoruz.
4-Bu seçimde Türk vatandaşlarının temel insan haklarını eksiksiz yerine getirmeyi, hukukun üstünlüğü ilkesini devlet ve toplum hayatının her alanında hakim kılmayı, toplumda yok olmaya başlayan adalet ve güven ortamını yeniden tesis etmeyi amaçlayan, vatandaşın verdiği oyun namusunu koruyabilecek bilgi ve cesarete sahip olan  siyasi görüşü desteklemeyi gerekli görmekteyiz.
5-Bu seçimde, milletin istek, arzu ve ihtiyaçlarından doğan “milli irade”yi her alanda rehber kabul eden, onu korumayı başaracak bilgi, tecrübe ve cesarete sahip siyasi anlayışı desteklemeyi gerekli görmekteyiz.
6-Bu seçimde, milli gelir dağılımındaki aşırı dengesizliği ve adaletsizliği gidermeyi, üretime dayalı bir kalkınma modeliyle işsizliğe çare olmayı, milli geliri hakça paylaşmayı amaçlayan siyasi anlayışı desteklemeyi gerekli görmekteyiz.
7-Bu seçimde, hırsızlardan ve yolsuzluk yapanlardan hukuk zemininde hesap sormayı amaçlayan, memurların, işçilerin, emeklilerin, esnafın, serbest çalışanların, köylünün ve çiftçinin haklarını adeta gasp eden, bütün gayretini yandaşlarını zengin etmeye yönelten işbaşındaki iktidara karşı cesur ve kararlı bir siyasi mücadele ortaya koyanları desteklemeyi gerekli görüyoruz.
8-Bu seçimde, işsizliği, yoksulluğu, çaresizliği, ekonomik ve sosyal adaletsizliği kökünden kazımayı hedefleyen siyasi görüşü desteklemeyi gerekli görmekteyiz.
9-Bu seçimde, Türk milletini “Çağlar üzerinden sıçratarak” bir an önce Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna, Bilgi Toplumundan Sevgi Toplumuna yükseltmeyi amaçlayan ve bu doğrultuda gerekli bilgi, inanç ve cesarete sahip olan siyasi görüşü desteklemeyi gerekli görmekteyiz.29.05.2015
 
Kamuoyuna Saygıyla Duyururuz…
 
Türk Dayanışma Konseyi   

TÜRK DAYANIŞMA KONSEYİNİ OLUŞTURAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
 
 DERNEKLER
Aydınlar Ocağı
Azerbaycan Kültür Derneği
Bayır Bucak Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği
Bilişim 2023 Derneği
Birleşik Emekliler Derneği
Doğu Türkistan Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği 
Hacettepe ve Beytepe Kampüsü Mezunları Sosyal Yardımlaşma Derneği
Irak Türkleri Yardımlaşma Derneği
Milliyetçi İşadamları Derneği (MESANDER)
Özürlüler Kültür ve Dayanışma Derneği – (Öz-Bir)
Terör Mağdurları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Şehit Aileleri Federasyonu
Ticaret ve Turizm Mezunları Derneği
Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği
Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği-(TÜDKAD)
Türk Hukuk Enstitüsü Derneği
Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği
Türkiye Türkmenistan Dostluk Derneği
Ülkücü Teknik Elemanlar Derneği (ÜLKÜ –TEK)
Ülkücü İşçiler Derneği
Ziraatçılar Birliği Derneği
Kadın Hareketi Derneği
Erkek Eğitimine Destek Derneği
Kıbrıs Türk Kültür Derneği
Siteler Sanayici ve İşadamları Derneği
Teknik Öğretmenler Derneği
Telekomcular Derneği
Türkiye Kırgızistan Dostluk Derneği
Avrasya Kültür Sanat Birliği Derneği
Yağmur Damlası Yardımlaşma Derneği
 
VAKIFLAR
Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Mezunları Vakfı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mezunları Vakfı
Kırım Gelişim Vakfı
Kırım Tatar Dernekleri Federasyonu
Teknik Eğitim Vakfı
Türk Aydınlar Vakfı
Türk Bilim Araştırma Vakfı (TÜBAV)
Türk Veteriner Hekimler Birliği Vakfı
Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfı
Türkiye İlahiyatçılar Birliği Vakfı
Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV)
Türkiye Sağlık Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Vakfı (TÜSAV)
Türkiye ve Türk Dünyası İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (TİSAV)
YÖRTÜRK Yörük Türkmen Vakfı Genel Merkezi
Gazi Eğitim Mezunları Vakfı
Türkiye Eğitim Çalışanları Kalkınma Dayanışma Vakfı
Çukurova Mezunları Vakfı
Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi; Rumeli Balkan Federasyonu
 
SENDİKALAR
Türkiye Kamu-Sen
Türk Enerji-Sen
Türk Büro-Sen
Türk Sağlık-Sen
Türk Tarım Orman-Sen
Türk Eğitim- Sen
Türk Ulaşım-Sen
Türk Diyanet Vakıf-Sen
Türk Haber-Sen
Türk İmar-Sen
Türk Yerel Hizmet-Sen
Türk Kültür Sanat-Sen
Türk Emekli – Sen
Türkiye Haber – İş Sendikası
Mahalli İdareler ve İş Verenler Sendikası
 
ODALAR
Veteriner Hekimler Merkez Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı
Orman Mühendisleri Odası
Parlamenterler Derneği
Türk Boyları Konfederasyonu
Ankara Oğuz Boyu Kültür Dernekleri Federasyonu
Dünya Kargın Türkmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği
Ankara Yörük Türkmen Derneği