YEMİNİNİZE SADIK KALIN

Son günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerimiz başta olmak üzere, tüm kamu kurumlarında görevli memurlarımızın, yazılı veya sözlü talimatlarla, Cumhurbaşkanı'nın açılış adı altında gerçekleştirdiği mitinglere katılmaya zorlandığı görülmektedir. Mitinglerin gerçekleştirildiği illerde okulların ve kamu kurumlarının tatil edildiği, kamu görevlileri ile birlikte öğrencilerin ve velilerin de zorla bu mitinglere götürüldüğü bilgileri tarafımıza ulaşmıştır.

Cumhurbaşkanını karşılama ve açılış törenlerinin ne şekilde gerçekleştirileceği, mevzuatımızda yer almaktadır. Buna göre her ne sebeple olursa olursun, devlet dairelerinin tatil edilmesi, memurların kamu hizmetini aksatarak mitinglerde yer almaları ve hiçbir şeyden habersiz genç dimağlarımızın, ders saatleri içinde böyle organizasyonlara katılmaya zorlanmaları açıkça kanunlara aykırı bir fiildir. Bilinmelidir ki,  mevzuata aykırı emir ve talimatlarla kamu görevlilerini işe gelmemeye zorlayanlar ve kamu hizmetlerinin aksamasına neden olanlar suç işlemektedirler. Bu bakımdan kamu görevlilerimiz kendilerine iletilen bu tür yasa dışı emirleri uygulamak durumda değillerdir.

Seçim sath-ı mahalline girildiği şu günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açılış adıyla gerçekleştirdiği organizasyonların siyasi bir içerik kazandığı ve adeta bir partinin propoganda  faaliyeti haline geldiği, su götürmez bir gerçektir

Hal böyle iken, kimi okul yöneticilerinin öğrencilerimizi açılış adı altındaki bu siyasi toplantılara götürerek, bir siyasi partinin bayrağını sallamaya zorlaması, kimi kamu idarecilerinin amacı vatandaşa hizmet sunmak olan devlet dairelerini tatil ederek, memurları bu organizasyonlara katılmaya teşvik etmesi ve bir siyasi partiyi destekler mahiyette talimatlar vermesi kabul edilemez bir siyasi tarafgirliğin yanında,  kanunlara ve mevzuata aykırıdır.

Tarafsızlık ve eşitlik, Devletin ve kamu hizmetinin ruhunu temsil eden iki hayati ilkedir. Gerek kamu kurumlarında hizmet üreten memurlarımız gerekse Devletin en tepe noktasındaki Cumhurbaşkanı, her hal ve şart altında tarafsızlığını korumak, toplumun her ferdine eşit yaklaşmak zorundadır. Bu, aynı zamanda Anayasanın emredici hükmü, Cumhurbaşkanı'nın göreve başlarken ettiği Tarafsızlık yeminin de bir gereğidir. Memurlarımız da asaletlerinin tasdikinin ardından benzer bir yeminle asli görevlerine başlamaktadırlar.

Türkiye Kamu-Sen olarak, bu tür faaliyetlere katılmaya zorlanan kamu görevlilerimizi, durumu tespit ederek, ilgili mercilere bildirmelerini ve  kanun dışı emirlere uymak zorunda olmadıklarını bir kez daha hatırlatıyoruz.

Cumhurbaşkanı'nı ise bulunduğu yüce makama layık bir şekilde, tüm milletimizin yöneticisi olarak ettiği yemine sadık kalmaya davet ediyor, Türkiye'nin kaderinin oylanacağı 7 Haziran seçimlerinde siyasi bir aktör değil tarafsız bir idareci sıfatıyla anılmasını temenni ediyoruz.

Açıkça Anayasa ve kanunlara aykırı bir şekilde eşitlik ve tarafsızlık ilkesini hiçe sayan kamu idarecileri hakkında ise sonuç alınıncaya kadar her türlü hukuki girişimde bulunacağımızı bildiriyor, hiç kimsenin memurlarımızı, öğrencilerimizi ve velileri her hangi bir toplantıya katılmaya ya da katılmamaya zorlayamayacağını bir kez daha ve kararlılıkla ifade ediyoruz.

Bilinmelidir ki, kamu kurumlarını siyasi partilerin arka bahçesi, kamu hizmetlerini siyasi propaganda malzemesi haline getirme çabasındakiler karşılarında Türkiye Kamu-Sen'i bulacaklardır.

 

İsmail KONCUK

Genel Başkan