ÜYE AİDAT KESİNTİ LİSTELERİNİ İÇİN İL VALİLİKLERİNİ UYARDIK

Sendikaya üye olan eğitim çalışanlarına ait üyelik ödentisine ilişkin kesinti listelerinin bir örneğinin üyesi olduğu sendika şubelerine gönderilmemesi hususunda sıkıntı yaşandığı Bakanlığa iletilmiştir. 
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu “Üyelik ödentisi” Madde 25- (Değişik: 24/6/2004-5198/4 md.) ve 2012/26 sayılı Genelgenin 10. Maddesinin b fıkrasına istinaden bu listelerin bir örneğinin sendika şube başkanlıklarına gönderilmesi yasal bir zorunluluktur. hükümlerine yer verilmiştir. 
Bakanlık yazımıza cevaben  13/05/2015 tarihli cevabi yazısında üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin bir örneğinin üyesi olduğu sendikaya gönderilmesi gerektiğini açıklayarak buna uymayan illerin bildirilmesini istemiştir. Bakanlığın 12/01/2007 tarihli yazısı gereği tedbir alması gereken İlçe ve İl Müdürlüklerinin de tedbir almadığı ve tevkifat listelerinin sendikalara gönderilmediği görülmektedir. 
Türk Eğitim-Sen olarak İlçe ve İl Müdürlüklerinin uyarılması bu konuda kusuru olan Müdürlüklerle ilgili gerekli işlemlerin yapılması hususunda Valiliklere yazılı Başvuruda bulunduk.
         
İlgili yazımız için tıklayınız