Bilgi Edinme Başvurusu Dilekçesi Tüzel Kişiler İçin
 

EK-2
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU
(Tüzel Kişiler İçin)
 
Tüzel kişinin unvanı:

      

Tüzel kişinin adresi:

 
       

 
Yetkili kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: (Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.)

    

Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz?
 
Yazılı                      Elektronik

Yetkili kişinin elektronik posta adresi: (Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.)

      

Yetkili kişinin imzası:
Not: Yetki belgem
ekte sunulmaktadır.
     

 
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.

İstenen bilgi veya belgeler:
(Not: Ayrılan bölümdeki boşluk yetmediği takdirde, başvuru için boş sayfa / sayfalar kullanılabilir.)