Bilgi Edinme Başvurusu Dilekçesi Gerçek Kişiler İçin
 
EK-1
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU
(Gerçek Kişiler İçin)
 
Başvuru sahibinin adı ve soyadı:

     

Oturma yeri veya iş adresi:

       

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No: (Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.)

       

Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz?
 
Yazılı                      Elektronik

Elektronik posta adresi: (Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.)

      

İmzası:

      

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.

İstenen bilgi veya belgeler:
(Not: Ayrılan bölümdeki boşluk yetmediği takdirde, başvuru için boş sayfa / sayfalar kullanılabilir.)