(4) T.C. Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Üst Kurulunun “takdir, teşekkür, maaşla ödüllendirme alanlarla, atanan yöneticilerin adları, soyadları, görevleri ve görev yeri bilgilerinin verilebileceğine dair karardır.