Tasarrufu Teşvik Hesap. Biriken Paraların Ödenmesine İlişkin Hazine Müs. Müracaat Dilekçesi Örneği

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA

.......................tarihinde tasarruf sisteminden çıktım. Tarafıma ..........................ödeme yapıldı. Kurum kesintisi ve devlet katkısı tarafıma ödenmediği için mağdurum. Kurum kesintisi ile devlet katkısının da ödeneceğine dair Danıştay içtihadı ektedir.
Kurum kesintisi ile devlet katkısının yasal faizi ile hesaplanarak tarafıma ödenmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
Adres Adı – Soyadı
İlsis No
T.C. Kimlik No
Emekli Sicil No
Ekler : Danıştay İçtihadı