Patrikhane Yunanistan'a kampanyası Dilekçe örneği
CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA


Çağdaş, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti için, Fener Rum Patrikhanesi’nin tüm faaliyetlerini Yunanistan’da sürdürmesi isteğimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Cumhuriyet Türkiyesi Patrikhane’nin hareketlerinde sakıncalı bir durum sezinlediğinde bu kurum derhal hudut haricine çıkartılacaktır” sözünün tam karşılığıdır.

Çünkü adı geçen kurum, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ihlal etmiş olup, kendisine Lozan’la çizilen sınırın da ötesine geçerek tarihinde elde edemediği ekümenlik hırsını Türkiye Cumhuriyeti Devleti sayesinde elde etmeye çalışmaktadır. Onun için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en üst makamına bu isteğimizi iletmeyi, duyarlı bir vatandaş sorumluluğu olarak görmekteyiz.

Saygılarımızla bilgilerinize arz ediyoruz.
Adı-Soyadı:                   İmza: