Görev Yerleri Değiştirilen Okul Müdürleri İçin Dilekçe Örneği
 

                                                                                                                      Tarih : ..../....../.........

 

 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜGÜNE
                                                                                                 ............................

 

 

            A okulunda müdür olarak görev yaparken, MEB Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 27. Maddesinin 3. fıkrası gereğince B okuluna müdür olarak atandım.

            Bu süreçte Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay tarafından, Yönetmeliğin ilgili maddesi dayanak alınarak yapılan iş ve işlemlere yönelik YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararları verilmiştir.

            Hukuki kararlar gereğince eski görev yerime iade edilmem gerekecektir.2005-2006 Eğitim Öğretim yılına planlı ve sağlıklı bir şekilde hazırlanmamız ve doğabilecek yönetim boşluğunun oluşmaması bakımından atamanın iptal edilerek eski görev yerime iade edilmem için;

            Gereğini arz ederim.

                                           

                                                                                                                 

                                                                                                                  Adı   -  Soyadı

                                                                                                                     

                                                                                                                      İmza